Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 grudnia, 2015 Tytuł artykułu

List Burmistrza Brzegu do Brzeżan

Treść artykułu
  08.12.2015r.
 
Szanowni Państwo,
Drodzy Brzeżanie!
 
Mija rok, od kiedy powierzyli mi Państwo misję sprawowania zaszczytnej funkcji Burmistrza Brzegu. Misję, której od początku przyświecała idea zrównoważonego rozwoju miasta. Tak pod względem społecznym, jak i gospodarczym oraz aktywizacji wszystkich środowisk brzeżan na rzecz wspólnej i bezkonfliktowej pracy dla naszego miasta. Pierwsze działania zostały już rozpoczęte, a ich efekty możemy zauważyć wokół nas. To dopiero początek z szeregu zadań, które z Państwa wsparciem zamierzam zrealizować. 
 
Jako jeden z priorytetów traktuję zdecydowane działania w celu poprawy czystości w Brzegu, ze szczególnym uwzględnieniem naszych pięknych parków. Wkrótce rozpoczniemy szeroko zakrojony program rewitalizacji brzeskich terenów zielonych, dzięki któremu parki i skwery zyskają nowe oblicze.
 
Dzięki dobrej współpracy z Radą Miejską udało się przyjąć uchwałę w sprawie likwidacji Strefy Płatnego Parkowania. Jest to rozwiązanie problemu, który od 7 lutego będzie tylko wspomnieniem dla mieszkańców centrum, turystów oraz kupców i przedsiębiorców. Ożywieniu centrum mają sprzyjać planowane i realizowane wydarzenia cykliczne. Za nami pierwszy Kresowy Jarmark Mariacki, a już dzisiaj zapraszam na Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy. To pierwsze z zaplanowanych działań, które mają uatrakcyjnić centrum Brzegu.
 
Sprawy społeczne były mi zawsze bliskie, stąd jedną z pierwszych decyzji, jakie podjąłem, było przywrócenie normalnych godzin funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego. Dzisiaj nie ma problemów z kolejkami, przedłużającymi się terminami realizacji spraw w USC. Aby Urząd stał się przyjazny dla interesantów wydłużyłem godziny jego pracy w poniedziałki. Miało to na celu zapewnienie dostępności administracji publicznej w godzinach popołudniowych.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wdrożył projekt „pudełko życia” skierowany do seniorów i osób schorowanych. Wkrótce też MOPS stanie się bardziej dostępny dla wszystkich potrzebujących. Zamierzam przenieść wspomnianą instytucję do budynku przy ulicy Chrobrego, w którym dawniej działała szkoła policyjna. Trudne dla obywateli sprawy będzie można tam realizować w bardziej komfortowych warunkach, zwłaszcza zapewniając dostępność ośrodka dla osób niepełnosprawnych. W nowym roku ruszy również program wsparcia dla rodzin, które korzystają z niepublicznych żłobków.
 
Udało się rozwiązać problem rozliczeń za nieczystości Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”. Jednocześnie poprawiliśmy efektywność systemu gospodarowania odpadami. Mając na uwadze estetykę miasta, rozpoczęliśmy szeroko zakrojone działania w celu uporządkowania miejskich podwórek, zwłaszcza pod kątem odbierania nieczystości.
 
Z pewnością dobre zmiany zauważają Państwo w naszej infrastrukturze miejskiej. Powoli wraca do „życia” ulica Reja, którą mam nadzieję oddać do użytku w całości jeszcze w tym roku. Odzyskaliśmy pieniądze od byłego wykonawcy tej drogi, które nie były zaplanowane w tegorocznym budżecie. Stąd decyzja o szybkiej realizacji tego zadania. Remonty prowadzone były także na okolicznych jezdniach w centrum. Wspomnę chociażby odcinki ulic Zakonnic, czy Panieńskiej. W tym roku pozyskaliśmy do budżetu miasta wiele nieplanowanych wcześniej dochodów. Dzięki temu pojawiła się możliwość szybkiego przeznaczenia ich na najpilniejsze inwestycje zmieniające Brzeg. Przed terminem sfinalizowaliśmy budowę jezdni na nowym osiedlu Tivoli, a nasza spółka wodociągowa przystąpiła do realizacji uzbrojenia nowej części osiedla. Udało nam się pozyskać wsparcie zewnętrzne na budowę i przebudowę ulic Toruńskiej i Topolowej. Kolejne jezdnie, chodniki oraz skwery zostały poddane remontom, np.: skwer przy ul. Włościańskiej-Poprzecznej, chodnik przy ul. Konopnickiej, remont ulicy Zapolskiej czy Andersa. To oczywiście tylko najważniejsze zadania. Wkrótce mam zamiar rozpocząć realizację programu dofinansowania remontów wspólnot mieszkaniowych działających w zabytkowych obiektach.
 
Jestem przekonany, że dobrą zmianą jest rozpoczęcie współpracy z władzami i Radą Powiatu Brzeskiego, w celu realizacji wspólnych inwestycji w infrastrukturze położonej na terenie naszego miasta. Efekty mogą Państwo zobaczyć na ulicy Piastowskiej, gdzie rozwiązaliśmy kilkudziesięcioletni problem chodnika, zmieniając go w deptak, który cieszy mieszkańców i turystów. Podobne działania będziemy prowadzić na innych odcinkach ulic. W planach jest przebudowa trasy Wyszyńskiego-Małujowicka, w kierunku na Zielęcice. Droga ta prowadzi do strefy inwestycyjnej, którą powoli będziemy zagospodarowywać. Gotowy jest plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający lokowanie tam inwestycji, a Gmina złożyła wniosek o włączenie tych terenów do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. 
 
Jesteśmy już po dużej inwestycji polegającej na modernizacji hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi, w której nie tylko pozyskaliśmy środki do budżetu miasta, ale osiągnęliśmy zwiększenie dofinansowania do 50 procent kosztów zadania. W ten sposób inwestycja planowana początkowo na dwa lata została zrealizowana jednorazowo, w kilka miesięcy. Zapraszam Państwa również na mecze koszykówki, piłki ręcznej i futsalu do hali sportowej przy ulicy Oławskiej, w której wreszcie udało się przeprowadzić gruntowny remont i odnowić zaplecze socjalne obiektu. To również zadanie, które nie było planowane w tym roku. Przystąpiliśmy także do projektu „Trasy Zdrowia PZU”, dzięki czemu w Parku Wolności im. J. Peppela powstał nowy kompleks sportowo-rekreacyjny.   Wspólnie możemy cieszyć się nowym miejscem do rekreacji w postaci mini-siłowni, zbudowanej w Parku Ptasim przy osiedlu Westerplatte.
 
Cały czas trwa proces oczyszczania kąpieliska przy ul. Korfantego, gdzie pracuje specjalny rezonator, który ma oczyścić wodę. Będzie to pierwszy krok na drodze przywrócenia kąpieliska mieszkańcom. W miejskim żłobku „Tęczowy Świat” wykonano rozbudowę, dzięki której mogliśmy zwiększyć liczbę miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców Brzegu. Przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej powstała pracownia internetowa Orange. Odbyło się to w ramach projektu, do którego przystąpiliśmy zyskując kolejne miejsce aktywizacji społecznej w mieście.
 
Mocno akcentujemy sprawę budowy wałów wzdłuż ulicy Oławskiej i zabezpieczenia przeciwpowodziowego wyspy. Dzięki naszym zdecydowanym działaniom wreszcie dostrzeżono, że Brzeg leży na terenach zagrożonych powodzią. Dotychczas bowiem nasze miasto nie było ujęte w działaniach związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Prowadzę rozmowy w sprawie ważnej nie tylko dla miasta, ale również Subregionu-nowej przeprawy mostowej na rzece Odrze.
 
Chcąc zrównoważyć budżet miasta, mając na uwadze perspektywę otrzymania środków na realizację dużych projektów, staram się realizować inwestycje bez konieczności kolejnego zadłużania Brzegu. Jest mi miło poinformować mieszkańców, że w 2015 r. udało się pozyskać do budżetu z różnych źródeł blisko 6 mln zł dodatkowych środków, a zadłużenie miasta zmniejszyło się z poziomu blisko 24 do ok. 20 mln zł.  
 
Chcąc podnieść prestiż Brzegu rozpocząłem realizację idei utworzenia w naszym mieście, w budynku dawnego Gimnazjum Illustre, Muzeum Kresów. Droga do tego jest długa, lecz nie jesteśmy sami.   Idea ta już znalazła wielu zwolenników. Otrzymaliśmy wsparcie od parlamentarzystów, członków Rady Ministrów, a nade wszystko od tak  aktywnych u nas środowisk kresowych i z kresami związanych. Wraz z modernizacją amfiteatru całość stanowiłaby kompleks społeczny, z którego słynęłoby nasze miasto.
 
Planów i zamierzeń jest jeszcze wiele. Mam nadzieję, że wspomogą Państwo ich realizację na wielu płaszczyznach. W tym miejscu chciałbym podziękować za wsparcie dotychczasowych działań wszystkim mieszkańcom. Podziękowania przekazuję także pracownikom jednostek i instytucji samorządowych Gminy Brzeg, moim współpracownikom oraz pracownikom Spółek i Urzędu Miasta.    
 
Dziękując za wspólny rok pracy i wsparcia, chciałem złożyć Państwu życzenia spokojnych i radosnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w 2016 roku.
 
Z poważaniem
Jerzy Wrębiak
Burmistrz Brzegu
 
 
Nie zapomnij udostępnić: