Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 marca, 2014 Tytuł artykułu

Brzeski serial turystyczny

Treść artykułu

 
Promowanie walorów turystycznych naszego miasta, umocnienie marki produktu turystycznego Księstwo Brzeskie czy wreszcie rozszerzenie oferty wydarzeń kulturalnych na najbliższy rok zakłada projekt przygotowany przez Gminę Brzeg, Brzeskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Księcia Ludwika w Brzegu, a także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu.
 
„Kwitnący zakątek Opolszczyzny. Brzeski Serial Turystyczny” – to nazwa projektu złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Ponieważ są jeszcze fundusze na ten cel, zarząd województwa ogłosił nabór wniosków, na który odpowiedziała m.in. Gmina Brzeg wraz ze swoimi jednostkami. Działania te będą finansowane z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
– Zależy nam na umocnieniu marki produktu turystycznego Księstwo Brzeskie, dzięki któremu będziemy mogli zintensyfikować naszą atrakcyjność poprzez organizowanie szeregu przedsięwzięć z dziedziny kultury, sportu, rekreacji i turystyki. Projekt będzie realizowany przez Brzeskie Centrum Kultury, czyli instytucję, która, obok Miejskiej Biblioteki Publicznej, w swojej działalności statutowej jest jak najbardziej odpowiedzialna w naszym mieście za realizację sfery działań kulturalnych, a także oferty turystycznej – mówi Wojciech Huczyński, Burmistrz Brzegu.
 
Jak wyjaśnia gospodarz miasta, „Brzeski serial turystyczny” ma być szeregiem imprez i przedsięwzięć, dla których wspólnym mianownikiem będzie właśnie Księstwo Brzeskie. Stąd poza znaną już w regionie marką Dni Księstwa Brzeskiego, władze gminy chcą postawić większy nacisk na promowanie turystyki, rekreacji oraz sportu a także-co najważniejsze-konkretnych miejsc w gminie połączonych z atrakcyjnymi wydarzeniami. Chodzi o zabytki, obiekty turystyczne, sportowe. Całość ma zostać rozłożona na cały rok, sukcesywnie, co kilka tygodni. Dlatego projekt nosi nazwę „serialu”, a jego kolejne odcinki mają za zadanie promowanie m.in. piękna naszego miasta o różnych porach roku. Pierwsza część imprez ma się odbyć już na przełomie kwietnia i maja.
 
– W ramach Księstwa Brzeskiego wracamy do tradycji książęcych. Honorową władzę w Brzegu sprawować będzie Książę i Księżna, którzy wybierani będą w corocznych demokratycznych wyborach powszechnych. Oznacza to, że głosować będzie mógł nie tylko każdy mieszkaniec miasta, ale i turysta, jaki tego dnia przyjedzie do nas zwiedzać Brzeg – wyjaśnia Beata Zatoń-Kowalczyk, kierownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu – Nasze działania skierowane są ku wypracowaniu marki Księstwa Brzeskiego, jako lokalnego produktu i usługi turystycznej promującego Brzeg nie tylko w granicach województwa, ale na skalę ogólnokrajową, a nawet międzynarodową. Zakładamy, że powołanie Księstwa Brzeskiego, wybory księcia oraz różne towarzyszące temu wydarzenia staną się wyjątkowym produktem, dzięki któremu Brzeg będzie jeszcze mocniej rozpoznawalny i zawita do nas jeszcze więcej turystów. Z różnych stron kraju
 
Początkiem wydarzeń mają być zbliżające się Dni Księstwa Brzeskiego. Po raz pierwszy będzie wybrany Książę Brzeski. Po raz pierwszy zaplanowano bal książęcy połączony z wyborami, które zostaną przeprowadzone na dziedzińcu zamkowym.
 
– O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Możemy już potwierdzić, że imprezy będą prowadzone w kilku miejscach miasta: rzecznej przystani turystycznej na Odrze, zamku, amfiteatrze i głównych ulicach – podkreśla Jacek Ochmański, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury – Gwizdami muzycznymi tegorocznych DKB będą grupy Enej i Budka Suflera, która będzie akurat w trakcie pożegnalnej trasy koncertowej.
 
W całość przedsięwzięcia, którego liderem w imieniu Gminy Brzeg jest Brzeskie Centrum Kultury, włączyła się również Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu. Natomiast partnerami współpracującymi będą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Otmuchowie, Tułowicki Ośrodek Kultury w Tułowicach, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie, Wołczyński Ośrodek Kultury w Wołczynie, Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu.
 
W tym miejscu należy również wspomnieć o innym projekcie, w realizację, którego zaangażowany będzie Partner projektu – Gmina Brzeg. Mowa tu o projekcie pn. „Opolski Szmaragd. Budowanie wizerunku Opolszczyzny poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i wielokulturowość”, który realizowany będzie w latach 2015-2019. Liderem tego projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego, a Gmina Brzeg uczestniczyć będzie w nim w charakterze Partnera. Omawiany projekt należy uznać za komplementarny wobec projektu pn. „Kwitnący zakątek Opolszczyzny. Brzeski serial turystyczny”, bowiem będzie on stanowił kontynuację działań zaplanowanych w projekcie. Dzięki temu, efekty prezentowanego projektu ulegną wzmocnieniu, a wydarzenia i imprezy kulturalno-rekreacyjne, o dużym potencjale promocyjnym i turystycznym będą odbywały się również w kolejnych latach. 
 
(zdjęcie z DKB 2013-rejsy turystyczne po Odrze-Marina Brzeg)
 
 
 
 

Nie zapomnij udostępnić: