Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 marca, 2014 Tytuł artykułu

Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury dofinansuje Subregion Brzeski!

Treść artykułu

 

 
Taką informację na ręce Burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego przekazano we wtorkowe popołudnie z resortu odpowiedzialnego za rozwój regionalny kraju i fundusze unijne. Oznacza to blisko 3 mln zł na realizację wspólnych działań samorządowych.
 
Przemysław Derwich, wicedyrektor Departamentu Środków Pomocowych Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury poinformował we wtorkowe popołudnie (4 marca), iż resort zapewni finansowanie brzeskiego projektu na poziomie blisko 3 mln. zł, przy wkładzie własnym samorządów sięgającym jedynie 10 procent wartości kontraktu.
 
To dobra informacja przede wszystkim dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego. Oznacza to sukces działań podejmowanych przez władze poszczególnych samorządów przez ostatnie miesiące, czyli Gminy Brzeg (jako lidera projektu) oraz partnerów przedsięwzięcia: Gminy Lubsza, Gminy Olszanka, Gminy Skarbimierz, Gminy Oława i Powiatu Brzeskiego.   Prace nad projektem Subregionu Brzeskiego ruszyły w sierpniu minionego roku. We wrześniu złożono wniosek do ministerstwa na dofinansowanie projektu pod nazwą   „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji  JST w obszarze funkcjonalnym subregionu brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych zwanego w dalszej części umowy opracowaniem.
 
– Tytuł tego projektu brzmi dosyć zawile, ale mówiąc wprost chodzi o stworzenie wspólnych działań i polityki zmierzających do rozwoju m.in. rynku pracy, inwestycji i komunikacji na obszarze gmin oraz powiatu – mówi Wojciech Huczyński, Burmistrz Brzegu, który nie ukrywa, że decyzja Ministerstwa o wsparciu brzeskiego projektu jest ogromnym sukcesem wszystkich uczestników przedsięwzięcia Subregionu Brzeskiego. – Zwłaszcza, że dostaliśmy informację o dofinansowaniu do wysokości pełnej kwoty, o jaką aplikowaliśmy w Ministerstwie! Doceniono nasz pomysł, aby gminy leżące na pograniczy regionów opracowały wspólne działania dla rozwoju samorządowego i społecznego. Pod każdym względem. Sprawdza się tym samym nasza koncepcja, aby nie zamykać się jedynie na nasz region, ale wspólnie z partnerami z innych województw tworzyć działania na rzecz szeroko pojętego rozwoju. Wzmocni to współpracę między gminami oraz powiatem. Subregion Brzeski wraz z Gminą Oławą w tym wypadku jest swojego rodzaju bramą-wrotami łączącymi dwa regiony. Mamy nadzieję, że takie ujęcie pozwoli na dalsze wspólne osiąganie celów przez samorządy i zaowocuje ich rozwojem.
Beata Zatoń-Kowalczyk, szefowa promocji Gminy Brzeg i jednocześnie koordynator wniosku do ministerstwa dodaje, że decyzja o przyznaniu funduszy na Subregion Brzeski od początku była ciężką pracą dla wszystkich uczestników projektu. W grudniu minionego roku, brzeski projekt w pierwszym rozstrzygnięciu konkursowym został sklasyfikowany na 17 miejscu na 91 złożonych wniosków. W tym czasie dofinansowanie otrzymało jedynie 15 pierwszych projektów.
 
– Dlatego cały czas czekaliśmy na rozstrzygnięcie , że dalsze projekty będą-zgodnie z wcześniejszymi planami Ministerstwa-finansowane, w przypadku pozyskania dodatkowych środków na ten cel. I udało się.
  Dodajmy, że otrzymane fundusze będą przeznaczone na szereg analiz i opracowań, w tym głównie na  opracowania i analizy rynku pracy, rozwoju sieci komunikacyjnej, rewitalizację przestrzeni publicznych, działania zmierzające do ustalenia wspólnej polityki rozwoju gospodarczego, a także zarządzanie zintegrowanymi zasobami przyrodniczymi i wodnymi.

 

Nie zapomnij udostępnić: