Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 lipca, 2013 Tytuł artykułu

Opłaty za śmieci. Informacja o numerze konta i wysokości opłat

Treść artykułu

 

 
Od 1 lipca zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie miasta, w zakładce „Gospodarka odpadami w Brzegu” oraz w „aktualnościach” na głównej stronie portalu.  Warto po raz kolejny dodać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, należy wnosić w terminie do 10 dnia miesiąca, za który dokonywana jest opłata (np. do 10 lipca za miesiąc lipiec). Opłatę można wnosić na konto Urzędu Miasta: Bank Gospodarki Żywnościowej, konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0269 2520 z dopiskiem – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić również kasie Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.30 (z przerwą od 11.00 do 11.30). Niebawem kasa Urzędu Miasta zostanie przeniesiona na parter budynku B, w sąsiedztwie sali narad. O terminie uruchomienia kasy poinformujemy w osobnym komunikacie.
Stawki opłat za śmieci wynoszą:
a)          przy stosowaniu segregacji odpadów miesięczne należy zapłacić:  
– 10 zł od mikrogospodarstwa (jedna osoba w lokalu),
– 20 zł od małego gospodarstwa domowego (2 osoby),
– 30 zł od średniego gospodarstwa (3 osoby),
– 31 zł za gospodarstwo domowe, w którym mieszkają 4 osoby lub więcej
b)            – przy niesegregowaniu odpadów opłata jest stała, niezależnie od wielkości gospodarstwa domowego (liczby jego mieszkańców) i wynosi 45 zł miesięcznie

 

 

Nie zapomnij udostępnić: