Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 stycznia, 2013 Tytuł artykułu

Od 1 stycznia 2013 obowiązuje nowy statut Brzegu. Zmieniła się nazwa gminy i herb

Treść artykułu

Zmiany dotyczą m.in. nazwy gminy, burmistrza oraz herbu. Warto o nich pamiętać, bowiem obowiązują zgodnie z zapisami nowego statutu miasta.

Dotychczas Brzeg administracyjnie występował jako Gmina Miasto Brzeg, czyli jednostka administracyjna, którą jest miasto. Była to konsekwencja podziału w 1991 roku dawnej Gminy i Miasta Brzeg na dwie odrębne jednostki: Gminę Brzeg (dzisiejsza Gmina Skarbimierz) oraz Gminę Miasto Brzeg. Natomiast zgodnie z nowym statutem, Brzeg jest już Gminą Brzeg, natomiast gospodarzem miasta jest Burmistrz Brzegu, a nie jak dotychczas Burmistrz Miasta Brzegu. Podobne zmiany dotyczą nazwy stanowisk urzędniczych, czyli sekretarza i skarbnika. Aktualnie są to odpowiednio: Sekretarz Brzegu i Skarbnik Brzegu.  Warto również pamiętać, że Brzeg ma nadal status miasta i w tym względzie nic się nie zmienia.
 
Wraz ze statutem dokonano zmian w herbie miasta.
 
– Zmiana herbu jest konsekwencją prac nad nowym statutem miasta rozpoczętych w 2011 r. W związku z zastrzeżeniami, jakie przekazała w 2011 r. Komisja Heraldyczna działająca przy ówczesnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącymi herbu, uwzględniając zalecania Komisji, opracowany został nowy wzór herbu – informuje Nikodema Rosłan, kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta w Brzegu.
 
Zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej nowy wzór oparty został na najstarszych wizerunkach herbu Brzegu znanych m.in. z odcisków pieczęci, w tym na najstarszym wizerunku zachowanym na dokumencie z 1318 r. Według wzorów czternasto i piętnastowiecznych, rysunek godła stanowią trzy kotwice pozbawione haczykowatych zakończeń zwanych żeleźcami. W nowym wzorze herbu godło umieszczone zostało na tarczy o kształcie stosowanym powszechnie w polskiej heraldyce samorządowej, czyli późnogotyckim (tzw. tarcza hiszpańska). Tak przygotowany projekt herbu, w oparciu o stosowną uchwałę Komisji Heraldycznej uzyskał pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji, a następnie razem ze statutem przyjęli go radni miejscy.
 
Autorem projektu jest dr Andrzej Peszko, pracownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu.
 
Nowy statut jest dostępny na stronie www.bip.brzeg.pl w zakładce Prawo Lokalne-Statut Brzegu.
 
Obowiązujący herb Brzegu
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: