Kolarscy mistrzowie i ich trener uhonorowani przez burmistrza

Brzeżanie Adrian Tekliński (mistrz świata w kolarstwie torowym w wyścigu scratch), Wojciech Pszczolarski (brązowy medalista Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w wyścigu punktowym) oraz ich pierwszy trener Franciszek Moszumański otrzymali z rąk burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka medale Bene Meriente (Dobrze Zasłużonemu), a także pamiątkowe listy gratulacyjne i grafiki z wizerunkiem Brzegu. Uroczystość miała miejsce 21…

czytaj więcej

Burmistrz Brzegu ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalenia liczby punków za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych

  Burmistrz Brzegu ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalenia liczby punków za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół…

czytaj więcej

Burmistrz Brzegu ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg

  Burmistrz Brzegu ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu…

czytaj więcej

Przedświąteczna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak był gościem specjalnym przedświątecznej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej (15 grudnia 2016 r.). Podziękował młodym rajcom za zaangażowanie i pomoc przy organizacji Ogólnopolskich Dni Praw Dziecka, a także złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt.