Szkolenie dla osób zasiadających w radach gmin

We wtorek, 19 marca br. w Sali Pinottiego Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyło się szkolenie pn. „Aspekty proceduralno – prawne funkcjonowania rady oraz działalność uchwałodawcza rad gmin i powiatów, w tym stanowienie aktów prawa miejscowego”, organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych i skierowane do osób zasiadających w radach gmin. Spotkanie oficjalnie…

czytaj więcej