Rada Miejska

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2014r.

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.05.2014 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: 1)      Otwarcie obrad sesji. 2)      Wnioski do porządku obrad. 3)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności. 4)      Interpelacje i wnioski radnych. 5)      Polityka Gminy w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania…

czytaj więcej

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 7 maja 2014r.

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7.05.2014 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: 1)      Otwarcie obrad sesji. 2)      Wnioski do porządku obrad. 3)      Interpelacje i wnioski radnych. 4)      Przyjęcie uchwał w sprawie: a)      odpłatnego nabycia przez Gminę Brzeg od Agencji Mienia Wojskowego…

czytaj więcej

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2014r.

OGŁOSZENIE   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.04.2014 r. o godzinie 1000 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: 1)       Otwarcie obrad sesji. 2)       Wnioski do porządku obrad. 3)       Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 marca 2014 roku. 4)       Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności. 5)       Interpelacje…

czytaj więcej