Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2020 roku. o godzinie 9.00 w Ratuszu,

odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z porządkiem obrad jak w załączeniu.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu Mając na uwadze brak pilnych uchwał, które mogłyby być przedmiotem procedowania podczas sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 października 2020 roku oraz wzrastające zagrożenie epidemiczne jak i dbałość o bezpieczeństwo radnych, pracowników urzędu oraz mieszkańców naszego miasta informuję, że sesja Rady Miejskiej Brzegu nie zostanie zwołana w planowanym terminie.…

czytaj więcej

Renata Listowska Przewodniczącą Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023

Podczas dzisiejszej, XXI sesji Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023, wybrano nową Przewodniczącą Rady Miejskiej Brzegu, którą została Renata Listowska. Wybór nowego przewodniczącego był konieczny po śmierci dotychczasowego, śp. Janusza Ireneusza Wójcika. Ponadto na miejsce wakatu mandatu po jego śmierci, Komisarz Wyborczy w Opolu powołał Ewę Aleksandrę Kozioł, która złożyła ślubowanie i została także wybrana nowym…

czytaj więcej

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Mariusza Andruchowicza

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września 2020 roku o godz. 9.00 w Ratuszu odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad :   Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Sochę postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 1 września 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego…

czytaj więcej

Zmarł Janusz Ireneusz Wójcik - Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Dzisiaj nad ranem odszedł od nas Janusz Ireneusz Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej  Brzegu. Janusz Ireneusz Wójcik urodził się 2 czerwca 1961 roku we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie samorządu na Uniwersytecie Wrocławskim i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był nie tylko doświadczonym samorządowcem, ale także człowiekiem kultury, poetą. Przez 30 lat organizował Najazd Poetów…

czytaj więcej

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 9.00 w Ratuszu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów…

czytaj więcej

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2020, b)…

czytaj więcej

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ) Burmistrz Miasta Brzegu przedstawia Radzie Miejskiej Brzegu Raport o stanie Gminy za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w…

czytaj więcej