Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ) Burmistrz Miasta Brzegu przedstawia Radzie Miejskiej Brzegu Raport o stanie Gminy za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w…

czytaj więcej

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i dbałością o bezpieczeństwo pracowników urzędu, radnych oraz mieszkańców naszego miasta informuję, że sesja Rady Miejskiej Brzegu zostanie zwołana w dniu 25 czerwca 2020 roku, której porządek obrad zostanie poszerzony o porządek sesji zaplanowanej na…

czytaj więcej

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2020 r. o godzinie 11.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne…

czytaj więcej

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dbałość o bezpieczeństwo pracowników Urzędu, Radnych oraz Mieszkańców Brzegu oraz braku pilnych materiałów sesyjnych informuję, że sesja Rady Miejskiej Brzegu zaplanowana na dzień
23 kwietnia 2020 r. nie zostanie zwołana.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Andruchowicz

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz braku pilnych materiałów sesyjnych informuję, że sesja Rady Miejskiej Brzegu zaplanowana na dzień 26 marca 2020 r. nie zostanie zwołana.