Komisja rewizyjna za udzieleniem absolutorium dla burmistrza Brzegu

31 maja 2021 roku Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o udzielenie Burmistrzowi Brzegu absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok jakie burmistrz przedłożył radzie oraz sprawozdań finansowych komisja musiała zdecydować o tym czy przedstawić radzie miejskiej wniosek o udzielenie absolutorium. W celu weryfikacji zapisów sprawozdania komisja…

czytaj więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.04.2021, 20.05.2021r., 27.05.2021r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 5.…

czytaj więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm. ) Burmistrz Miasta Brzegu przedstawia Radzie Miejskiej Brzegu Raport o stanie Gminy za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności…

czytaj więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2021 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie uchwał w sprawie: a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty…

czytaj więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2021 roku o godz. 15:15 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w zachodniej części…

czytaj więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 r o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Wręczenie nagrody w plebiscycie „Złote Kotwice” 3. Wnioski do porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.02.2021 i 08.04.2021…

czytaj więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2021 r.o godzinie 15.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad sesji. 2.Wnioski do porządku obrad. 3.Podjęcie uchwał w sprawie: a)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 – 2023 ( druk…

czytaj więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021 r.o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 3. Wnioski do porządku obrad. 4. Wniosek radnego Tomasza Wikieł o podjęcie prac nad wyjaśnieniem…

czytaj więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 lutego 2021 r. o godzinie 14.30 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2021…

czytaj więcej