Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu drogi.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowej konstrukcji pod chodnikami i zjazdami oraz na regulacji wysokościowej urządzeń.

W wyniku realizacji projektu wyremontowana zostanie jezdnia o powierzchni ok. 231 m2 i chodniki o powierzchni ok. 94 m2

Zakończenie realizacji zadania przewidziano na wrzesień 2020 r.

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: maj-czerwiec 2020

Podpisanie umowy: czerwiec 2020

Realizacja robót: czerwiec-wrzesień 2020

Rozliczenie: październik 2020


Warning: Illegal string offset 'title' in /home/plbrzeg/domains/brzeg.pl/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'title' in /home/plbrzeg/domains/brzeg.pl/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 69