Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 sierpnia, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 16.30 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN. III.4131.1.43.2021.AP z dnia 15 lipca 2021r ( druk nr 1)
b)wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze – akt nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu- Uchwałę nr 19/48/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lipca 2021 r. ( druk nr 2)
c)w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu, ( druk nr 3)
d)przeprowadzenia referendum w sprawie budowy basenu w Brzegu ( druk nr 4)
4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu:
a) przedstawienie przez przedstawiciela wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu wraz z uzasadnieniem,
b) dyskusja n/t przedstawionego wniosku,
c) wybór Komisji Skrutacyjnej,
d) głosowanie tajne nad odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu,
e) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu ( druk nr 5 ),
5. Wolne wnioski, informacje i interpelacje,
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: