Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Robotniczej z ul. Wileńską w Brzegu

Projekt:

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Robotniczej z ul. Wileńską w Brzegu

Opis:

Celem zadania jest powstanie bezpiecznego przejścia dla pieszych.

W ramach zadania przewidziano wykonanie przejścia poprzez jego oznakowanie pionowe i poziome oraz montaż dedykowanego doświetlenia przejścia poprzez montaż 2 lamp. Ponadto zamontowane zostaną płytki integracyjne oraz wyregulowane wysokościowo krawężniki. Poprawie bezpieczeństwa pieszych służyć będzie także wymiana nawierzchni chodników stanowiących dojście do tego przejścia. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z materiału zapewniającego większą szorstkość. Nowe nawierzchnie zapewnią właściwe spadki poprzeczne i wzdłużne, co zapobiegnie powstawaniu zastoisk wodnych. Dodatkowo w ramach wymiany nawierzchni jezdni planowane jest zamontowanie wyspowych progów zwalniających, co zwiększy bezpieczeństwo pieszych na tym przejściu. Jednocześnie planuje się likwidację istniejącego w pasie zieleni utwardzonego dojścia do jezdni i wykonanie nasadzeń, co utrudni wejście na jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: grudzień 2023

Podpisanie umowy: grudzień 2023

Realizacja robót: grudzień 2023 – czerwiec 2024

Rozliczenie: lipiec 2024