Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

„Ochrona różnorodności biologicznej w Brzegu poprzez działania edukacyjno – informacyjne”

 

23 listopada 2020 roku z Zarządem Województwa Opolskiego zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Brzegu poprzez działania ed

ukacyjno – informacyjne”.

Projekt realizowany jest przez Gminę Brzeg w partnerstwie z Powiatem Brzeskim.

Działania przewidziane w ramach realizacji projektu.

 

 1. Nasadzenia drzew wraz z mieszkańcami jako element kampanii społecznej.
 2. Utworzenie ścieżki edukacyjnej – szlakiem pomników przyrody i innych ciekawostek przyrodniczych.
 3. Wykonanie albumu i folderu informacyjnego – ulotki przedstawiającej lokalne walory przyrodnicze- „Brzeg- najbardziej zielone miasto Opolszczyzny”.
 4. Budowa eko-hoteli dla owadów.
 5. Zorganizowanie EKO FESTIWALU.
 6. Zorganizowanie konferencji eksperckiej z udziałem podmiotów realizujących projekty związane z bioróżnorodnością na terenie Brzegu.
 7. Zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. „Parkowe impresje”, którego efektem będzie druk kalendarza na 2022 rok.
 8. Zakup i rozprowadzenie promocyjnych gadżetów nawiązujących do lokalnej fauny i flory.
 9. Zorganizowanie warsztatów – lekcji ekologicznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na temat lokalnej bioróżnorodności.
 10. Zorganizowanie dla mieszkańców Brzegu wyjść terenowych z ornitologiem.
 11. Zarybianie wód na terenie miasta cennymi gatunkami ryb z udziałem najmłodszych (np. karasiem pospolitym (złocistym)- stawu w Parku Wolności, szczupakiem- stawu przy ul. Korfantego).
 12. Budowa budek lęgowych dla jerzyków i umiejscowienie ich w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych.
 13. Produkcja spotu promującego zrealizowane zadania z zakresu bioróżnorodności na terenie Brzegu oraz lokalną przyrodę.
 14. Wykonanie tablic informacyjno – dydaktyczne na terenie zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu.
 15. Konkursy rysunkowe i poetyckie dla dzieci o tematyce ekologicznej, których celem będzie wydrukowanie bajki o brzeskiej przyrodzie.
 16. Zakup systemu ekspozycyjnego.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 414.502,00 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 352.326,70 zł.