Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Remont ul. Powstańców Śląskich w Brzegu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu drogi.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów wraz z wykonaniem nowej konstrukcji pod chodnikami i zjazdami, pracach przy kanalizacji deszczowej i zieleni przyulicznej oraz na regulacji wysokościowej urządzeń. Wykonane będzie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

W wyniku realizacji projektu wyremontowana zostanie jezdnia o powierzchni ok. 1.788 m2 i chodniki o powierzchni ok. 1256 m2

Zakończenie realizacji zadania przewidziano na listopad 2021 r.

 

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: maj-czerwiec 2020

Podpisanie umowy: maj 2021

Realizacja robót: czerwiec-listopad 2021

Rozliczenie: grudzień 2021