Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Przebudowa ul. Platanowej

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu drogi.

Zadanie polegało na przebudowie jezdni, chodników, miejsc postojowych i zjazdów. Wybudowano także nową sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi, a także oświetlenie uliczne. Na przebudowanej drodze gminnej wprowadzona została organizacja ruchu.

W wyniku realizacji projektu przebudowano jezdnię o powierzchni ok. 3.117 m2, chodniki o powierzchni ok. 1.053 m2 oraz zatoka postojowa i zjazdy o łącznej powierzchni ok. 640 m2.

Realizacja zadania zakończyła się w lipcu 2020 r.

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: sierpień – wrzesień 2019

Podpisanie umowy: październik 2019

Realizacja robót: październik 2019 – lipiec 2020

Rozliczenie: sierpień 2020