Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Remont ul. Lekarskiej w Brzegu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu drogi.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowej konstrukcji pod chodnikami i zjazdami oraz na regulacji wysokościowej urządzeń.

W wyniku realizacji projektu wyremontowana zostanie jezdnia o powierzchni ok. 231 m2 i chodniki o powierzchni ok. 94 m2

Zakończenie realizacji zadania przewidziano na wrzesień 2020 r.

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: maj-czerwiec 2020

Podpisanie umowy: czerwiec 2020

Realizacja robót: czerwiec-wrzesień 2020

Rozliczenie: październik 2020