Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Remont ul. Kościelnej w Brzegu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu drogi.

Zadanie polegało na remoncie nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych i zjazdów oraz na regulacji wysokościowej urządzeń. Wprowadzono także organizacją ruchu.

W wyniku realizacji projektu wyremontowano jezdnię o powierzchni ok. 587 m2, chodniki o powierzchni ok. 306 m2 oraz zatokę postojową i zjazdy o łącznej powierzchni ok. 145 m2

Realizację zadania zakończono w kwietniu 2020 r.

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: sierpień – wrzesień 2019

Podpisanie umowy: wrzesień 2019

Realizacja robót: wrzesień 2019 – kwiecień 2020

Rozliczenie: kwiecień 2020