Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Przebudowa ul. Kamiennej i Chrobrego w Brzegu

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu dróg.

Zadanie polegało na przebudowie jezdni wraz z wykonaniem zatok postojowych oraz przebudowie chodników i zjazdów. Przebudowane zostało także skrzyżowanie ulic Powstańców Śląskich, Ofiar Katynia, Mickiewicza i Kamiennej na skrzyżowanie typu rondo. Ponadto przebudowano odwodnienie dróg (przykanaliki) i wybudowano oświetlenie uliczne oraz wprowadzono nową organizację ruchu.

W wyniku realizacji projektu przebudowano jezdnię o powierzchni ok. 5.296 m2, chodniki o powierzchni ok. 3681 m2 oraz zjazdy o powierzchni ok. 503 m2.

Realizacja zadania zakończyła się w grudniu 2019 r.

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: styczeń – luty 2019

Podpisanie umowy: marzec 2019

Realizacja robót: marzec – grudzień 2019

Rozliczenie: styczeń 2020