Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Brzegu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu drogi.

Zadanie polegać będzie na :

 • przebudowie drogi w zakresie jezdni z wydzieleniem pasów ruchu dla rowerów, przebudowie chodników, wjazdów, zatoki postojowej, drogi dla rowerów i terenów zielonych,
 • przebudowie skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Piastowską na skrzyżowanie typu rondo,
 • przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,
 • demontażu istniejącego i budowie nowego oświetlenia ulicznego,
 • budowie kanału technologicznego dla potrzeb sieci monitoringu miejskiego i sieci internetowej,
 • pracach przy zieleni ulicznej
 • wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego przebudowywanej drogi,

 

W wyniku realizacji projektu wyremontowana zostanie jezdnia o powierzchni ok. 5.829 m2 i chodniki o powierzchni ok. 2.480 m2. Powstaną także ścieżki rowerowe o powierzchni ok. 292 m2

Zakończenie realizacji zadania przewidziano na listopad 2022 r.

 

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: grudzień 2020 – czerwiec 2021

Podpisanie umowy: czerwiec 2021

Realizacja robót: czerwiec 2021 – listopad 2022

Rozliczenie: grudzień 2022