Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Przebudowa pomieszczeń w żłobku miejskim w Brzegu

W wyniku inwestycji planowane jest utworzenie dodatkowych 14 miejsc opieki nad dziećmi w publicznym żłobku Tęczowy Świat w Brzegu. Nowe miejsca powstaną w ramach jednej z działających grup. Osiągnięte to będzie poprzez:

– przebudowę części hallu z wydzieleniem pełnymi ścianami sali zabaw

– przebudowę szatni z przeznaczeniem na jadalnię

– przebudowę części hallu z adaptacją na szatnię

– zabudowę wiaty wejściowej z przeznaczeniem na pomieszczenie dla wózków dziecięcych.

Ponadto planuje się także zakup wyposażenia i montaż placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Z placu korzystać będą wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka.

Oprócz ww. robót obiekt zostanie dostosowany pod względem przeciwpożarowym zgodnie z zaleceniami straży pożarnej.

Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji to 156.864,68 zł brutto przeznaczone one będą na wydatki związane wyłącznie z nowymi 14 miejscami. Oprócz tego ponoszone będą także koszty niekwalifikowane w wysokości 420.879,96 zł brutto i przeznaczone będą na inwestycję, z której efektów będą mogły korzystały pozostałe dzieci uczęszczające do żłobka. Łącznie da to wartość 577.744,64 zł brutto.

W ramach projektu planowane jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową wybranych pomieszczeń żłobka, zakup niezbędnego wyposażenia sal, powstanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku. Projekt przewiduje także utrzymanie nowoutworzonych miejsc, w tym opłacenie osób zatrudnionych przy opiece nad dziećmi.

Roboty budowlane obejmować będą prace demontażowe i rozbiórkowe, prace budowlane oraz roboty instalacyjne. Projekt obejmuje także zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń, w tym meble czy zabawki.

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 w kwocie 114.928,00 zł na utworzenie miejsc oraz w kwocie 3.360,00 zł na ich utrzymanie w 2021 roku.