Platak Poprzczny Spis Rolny - Powszechny Spis Rolny

 

 

PRZYPOMINAMY ROLNIKOM Z TERENU BRZEGU, ŻE 1 WRZEŚNIA 2020 ROZPOCZĄŁ SIĘ POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

 

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (http://spisrolny.gov.pl). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego – w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu przy ul.Robotniczej 12.

Uruchomienie tego punktu również będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju.

Od 1 września 2020 została uruchomiona specjalna infolinia pod numerem 22 279 99 99, gdzie można:

– uzyskać pomoc przy samodzielnym wypełnianiu formularza spisowego przez Internet,

– spisać się przez telefon w przypadku braku dostępu do Internetu,

– uzyskać więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym,

– pozyskać informację o rachmistrzu spisowym, w tym potwierdzenia jego tożsamości.

W przypadku nie dokonania przez rolnika spisu elektronicznego uzupełniającą metodą udziału w spisie jest wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju).

Wszystkie dane pozyskane od rolników w ramach PSR stanowią tajemnicę statystyczną.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 22 279 99 99. Szczegółowe informacje o Spisie Rolnym PSR  2020 są również dostępne na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/

Zachęcamy wszystkich Rolników z terenu Gminy Brzeg do przekazywania informacji o Spisie rodzinie, przyjaciołom, wszystkim zainteresowanym sympatykom rolnictwa.

Uprzejmie proszę Rolników z terenu Gminy Brzeg o zrozumienie potrzeby udziału w PSR 2020, zaangażowanie się, udzielenie rzetelnych i dokładnych informacji, które będą wiarygodnym materiałem informacyjnym niezbędnym do efektywnego zarządzania gospodarką rolną.

 

Rolniku – spisz się przez Internet i wygraj nagrody!

Dla użytkowników gospodarstw rolnych którzy dokonają samospisu w aplikacji internetowej została przygotowana ogólnopolska loteria. Osoby, które poprzez aplikację wyrażą  zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie zarejestrować na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br. Przewidziane nagrody rzeczowe: 20 laptopów, 88 tabletów oraz 400 przenośnych dysków twardych. Losowanie nagród odbędzie się w 3 turach w dniach: 20.10.2020 r., 3.11.2020 r. oraz 23.11.2020 r., każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale Youtube GUS, a dodatkowo wyniki będą publikowane na stronie loterii.

Bezpieczeństwo danych

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gminne Biuro Spisowe w Brzegu:      Urząd Miasta w Brzegu

  1. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

                                                           tel. 77-416-04-26   lub   77-416-05-19

                                                           e-mail: spis.rolny@brzeg.pl

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (https://spisrolny.gov.pl/images/pliki/D2019000172801.pdf)