- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Pomiar satysfakcji klientów Urzędu Miasta w Brzegu

Pomiar satysfakcji klientów Urzędu Miasta w Brzegu

Ikona zamieszczona poniżej, po prawej stronie, umożliwia bezpłatne połączenia w celu pomiaru satysfakcji klienta w godzinach pracy Urzędu Miasta w Brzegu w poniedziałek-piątek 7.15-15.15

 

KPSK - ikona - UM Brzeg

 

Część swoich spraw, związanych z pracą Urzędu Miasta w Brzegu, klienci mogą załatwiać za pośrednictwem Internetu.

logo_epuap

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:

 

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”