Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Pomiar satysfakcji klientów Urzędu Miasta w Brzegu

Pomiar satysfakcji klientów Urzędu Miasta w Brzegu

Ikona zamieszczona poniżej, po prawej stronie, umożliwia bezpłatne połączenia w celu pomiaru satysfakcji klienta w godzinach pracy Urzędu Miasta w Brzegu w poniedziałek-piątek 7.15-15.15

 

KPSK - ikona - UM Brzeg

 

Część swoich spraw, związanych z pracą Urzędu Miasta w Brzegu, klienci mogą załatwiać za pośrednictwem Internetu.

logo_epuap

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:

  • założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP,
  • zapoznać się z procedurami załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Brzegu,
  • wypełnić formularz elektroniczny dostępny na platformie ePUAP i dołączyć niezbędne załączniki.
  • podpisać formularz bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany w formacie Xades-Bes lub podpisać formularz profilem zaufanym

 

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”