PROGRAM OBCHODÓW

17-18 września 2005 roku

Brzeski Klub Miłośników Aktywnego Wypoczynku “Na Przełaj”w Brzegu wraz z PTTK o/Brzeg organizuje wycieczki rowerowe

“Szlakiem Polichromii Brzeskich”.

od 26 do 30 września 2005 roku

Automobilklub Brzeski organizuje pogadanki w przedszkolach na terenie Brzegu na temat bezpieczeństwa dzieci w drodze

do przedszkola (ewentualne konkursy).

22 września 2005 r.

Kryta pływalnia ulgowe bilety wstępu dla osób, które okażą bilet autobusowy skasowany 22 września lub będą posiadały ważny

okresowy bilet imienny.

23 września 2005 r.

Radny Rady Miejskiej w Brzegu Sławomir Spychała oraz dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury Adam Bubiłek w godz. od 1600 do 1800 organizują

bezpłatne znakowanie rowerów (warunkiem wykonania znakowania jest okazanie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej).

24 września 2005 roku

Komenda Hufca ZHP organizuje bieg terenowy. Start o godz. 10.00 na parkingu przy Ratuszu miejskim. Zakończenie planowane

jest około godz. 14.00 na Stadionie miejskim

od końca sierpnia do 28 września 2005 roku

Akcja propagandowo reklamowa:

1. informacje o obchodach Dnia bez samochodu na terenie Brzegu plakaty na słupach i tablicach ogłoszeniowych oraz

w autobusach komunikacji miejskiej.

2. apel do mieszkańców miasta o nie korzystanie w dniu 22.09.2005 r. ze środków indywidualnego transportu.

3. apel do pracowników Urzędów i zakładów pracy o nie korzystanie w dniu 22.09.2005 r. ze środków indywidualnego transportu.

4. apel do Radnych Rady Miejskiej w Brzegu o przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 30.09.2005 r. pieszo lub rowerem.

 

22 września 2005 roku - Europejski Dzień Bez Samochodu

10.00 Park Centralny przy ul. Piastowskiej oraz Park im J. Peppela przy siedzibie Nadleśnictwa

– rozpoczęcie imprezy,

– zbiórka uczestników

10.15 - 1030 Park Centralny Park im J. Peppela

– przejazd trasami rowerowymi,

11.15 Park nad Odrą

– uroczyste otwarcie tras rowerowych. Po otwarciu przejazd zebranych ul. Chopina na Rynek

11.30 1215 zbiórka na Rynku

– powrót ul. Zamkową do Parku nad Odrą

Festyn w Parku nad Odrą

12.15

– rowerowy tor przeszkód - zawody sprawnościowo - ruchowe na rowerach (Gimnazja)

– wielobój sprawnościowy - zawody sprawnościowo - ruchowe dla dzieci i młodzieży (Gimnazja)

12.45

– pokazy tresury psów policyjnych i sprzętu policyjnego (Komenda Powiatowa Policji),

– pokazy ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy (Komenda Powiatowa Straży Pożarnej),

– spektakl w wykonaniu zespołu z Brzeskiego Centrum Kultury

13.15

– rowerowy tor przeszkód - zawody sprawnościowo - ruchowe na rowerach (Szkoły Podstawowe)

– wielobój sprawnościowy - zawody sprawnościowo - ruchowe dla dzieci i młodzieży (Szkoły Podstawowe)

13.45

– zakończenie imprezy i wręczenie nagród.

 

W trakcie trwania festynu przeprowadzane będzie znakowanie rowerów