- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Koncert karnawałowy Książęcej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Marka Kudry

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie! 

Aktualizacja z dn. 17.12.2019:

SOBOTA, 11.01.2020 – dwa koncerty:
– godz. 15:00 (bilety dostępne w sprzedaży)
– godz. 18:00 
(bilety wyprzedane!) 
Miejsce koncertu: Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Drodzy widzowie!
Dziękujemy Wam za olbrzymie zainteresowanie Koncertem Karnawałowym Książęcej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Marka Kudry, który odbędzie się 11.01.2020. Bilety na koncert na godz. 18:00 wyprzedały się dosłownie w kilka godzin, dlatego specjalnie dla Was zdecydowaliśmy, że Orkiestra zagra drugi koncert tego samego dnia, tj. 11.01.2020 o godz. 15:00.

Bilety dostępne są w sprzedaży stacjonarnej w Punkt Informacji Turystycznej w Brzegu oraz online pod linkiem: https://www.kupbilecik.pl/…/Koncert+Karnawałowy+Książęcej+…/

Zapraszamy!!!

BILETY:

50 zł – bilety dostępne w sprzedaży stacjonarnej w Punkcie Informacji Turystycznej w Brzegu (Rynek-Ratusz) oraz online na stronie kupbilecik.pl od 13.12.2019. Liczba miejsc ograniczona.


Koncert odbędzie się pod honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. 


O WYDARZENIU:

To kolejna edycja corocznego koncertu karnawałowego, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń miasta Brzeg. Blisko pięćdziesięcioosobowy skład Książęcej Orkiestry Symfonicznej wraz z dyrygentem i kierownikiem artystycznym orkiestry – Markiem Kudrą opracował program koncertu, którym wspólnie rozpoczniemy rok 2020! Nie zabraknie tradycyjnych walców wiedeńskich i największych przebojów operetkowych. Jak zwykle także, publiczność może liczyć na miłe niespodzianki. Jedną z nich będzie udział wybitnego, polskiego pianisty – Gracjana Szymczaka, który był finalistą XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.

WYSTĘPUJĄ:

Książęca Orkiestra Symfoniczna pod batutą Marka Kudry
Marcin Czopka (tenor)
Gracjan Szymczak (solo fortepian) – finalista XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie

W tym roku w związku z remontem BCK koncert odbędzie się w gościnnych progach brzeskiego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, które w przerwie koncertu umożliwi widzom obejrzenie wystawy, pn. „Historia radia i radiofonii w 100. rocznicę powstania pierwszej rozgłośni radiowej”.

Uczestnictwo w koncercie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych przygotowywanych przez Organizatora i dotyczących jego działalności. 

Spotkanie Opłatkowe w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu

Posted By Aleksandra Gołębiowska On In Aktualności | No Comments

W piątek, 13 grudnia br., odbyło się spotkanie opłatkowe w nowo wyremontowanej Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

Zgromadzonych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Brzegu, insp. Mariusz Stelnicki, składając im równocześnie świąteczne życzenia. Głos zabrał także Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który podziękował funkcjonariuszom policji oraz pracownikom cywilnym za wykonywaną pracę, a także życzył wszystkim spokojnych Świąt. Nie zabrakło także czasu na wspólne odśpiewanie kolędy.

Następnie poświęconym przez Kapelana opłatkiem podzielili się funkcjonariusze policji, pracownicy cywilni oraz zaproszeni gości.

Remont elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Ofiar Katynia 30 zakończony

Posted By Aleksandra Gołębiowska On In Aktualności | No Comments

Zakończył się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Ofiar Katynia 30. W styczniu br. przyznano uchwałami Rady Miejskiej Brzegu dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Kwota przyznanej dotacji wyniosła 30.013,22 zł.

Remont sali stropowej i sali lustrzanej brzeskiego Ratusza

Posted By Aleksandra Gołębiowska On In Aktualności | No Comments

Trwa remont sali stropowej i sali lustrzanej brzeskiego Ratusza w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu”.
Termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest do dnia 17 marca 2020 r.
Zadanie obejmuje:
1) remont podłóg sali stropowej wraz ze sceną i schodami, remont podłóg sali lustrzanej oraz remont podłóg korytarza małego,
2) remont ścian sali stropowej, sali lustrzanej i korytarza małego,
3) remont drzwi sali stropowej, sali lustrzanej i korytarza małego,
4) wszelkie prace zabezpieczające.

Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 744.556,26 zł brutto.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Sala Rajców brzeskiego Ratusza nabiera blasku

Posted By Aleksandra Gołębiowska On In Aktualności | No Comments

Dobiega końca realizacja pierwszego etapu zadania związanego z częściowym przywróceniem wystroju barokowego wnętrza Sali Rajców brzeskiego Ratusza. Wartość zadania opiewa na kwotę 544 800 zł i obejmuje prace konserwatorskie przy zachowanych oryginalnych elementach wystroju, dotychczas przechowywanych w Muzeum Piastów Śląskich, prace remontowo-budowlane związane z nową aranżacją wnętrza tzw. skarbca oraz wykonanie systemów zabezpieczeń przez włamaniem i kradzieżą.

Spotkanie opłatkowe 1. Pułku Saperów w Brzegu

Posted By Aleksandra Gołębiowska On In Aktualności,Galerie zdjęć | No Comments

W czwartek, 12 grudnia br., odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez 1. Pułk Saperów w Brzegu. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

Spotkanie opłatkowe uświetnił występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W trakcie koncertu można było usłyszeć aranżacje takich utworów, jak: „Okularnicy” Agnieszki Osieckiej czy „Do kołyski” zespołu Dżem. W drugiej części Orkiestra zaprezentowała utwory świąteczne oraz kolędy.
Po części artystycznej, dowódcy 1. psap w Brzegu złożyli wszystkim zgromadzonym gościom życzenia świąteczne, a kapelani wojskowi poświęcili opłatek, którym następnie podzielili się zaproszeni goście.

Zapowiedź XVI sesji Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023

Posted By Katarzyna Zawistowska On In Aktualności,Rada Miejska,Urząd | No Comments

 

Spotkanie konsultacyjne dotyczące przebiegu planowanej obwodnicy Brzegu

Posted By Andrzej Peszko On In Aktualności,Archiwum aktualności,Drogi publiczne,Miasto,Urząd | No Comments

W dniu 11.12.2019 r., w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, miało miejsce spotkanie zorganizowane wspólnie przez Gminę Brzeg i firmę MP MOSTY – wykonawcę Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. Podczas konsultacji, w których oprócz przedstawicieli wykonawcy dokumentacji wzięli udział przedstawiciele Gminy Brzeg w osobach burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka oraz zastępcy burmistrza Bartłomieja Kostrzewy, uczestniczyli także przedstawiciele Gminy Skarbimierz, policji i opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad omawiane były warianty koncepcji przebiegu planowanej obwodnicy Brzegu.

Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej

Posted By Aleksandra Gołębiowska On In Aktualności,Galerie zdjęć | No Comments

W środę, 11 grudnia br., Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Wiceprezesi Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, Pan Krzysztof Drynda i Pan Kamil Zieliński podpisali akt notarialny sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu na rzecz WSSE „INWEST PARK”. W trakcie spotkania Burmistrz Brzegu podkreślił, że bardzo się cieszy, że doszło do tej transakcji i ma nadzieję na rychłe zainwestowanie na tym terenie firm. Zaznaczył też, że sprzedaż terenów przy ul. Małujowickiej na rzecz WSSE to szansa dla miasta. Pozyskane środki ze sprzedaży Zielonki zostaną wykorzystane na kolejne planowane w 2020 r. inwestycje w mieście.

Przypomnijmy, jakie argumenty przemawiają za sprzedażą tych terenów:

1. Podstawowym argumentem przemawiającym za sprzedażą terenu przy ulicy Małujowickiej są koszty uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, droga, odwodnienie, oświetlenie), wraz z wyburzeniem obiektów powojskowych (hal, zbiorników przeciwpożarowych, obiektów bunkrowych), które poniesie spółka „Invest Park”. Kwota niezbędna do wykonania tych zadań to ok. 20 mln zł. Gmina Brzeg nie będzie zatem musiała finansować tych prac z kredytu i tym samym zachowa możliwość realizacji innych oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji- dróg, chodników, placów zabaw. Pojawiały się głosy, że można było środki na uzbrojenie terenu Zielonki pozyskać z dotacji UE będącej w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Warunki pozyskania tych środków nie były jednak korzystne, gdyż dofinansowanie unijne mogło być wykorzystane wyłącznie dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W przypadku braku inwestorów na Zielonce do końca 2023r. Gmina Brzeg musiałaby zwracać pozyskane środki, wraz z wysokimi odsetkami. Ryzyko było zatem zbyt duże. Należy podkreślić, że „Invest Park” jest spółką, w której większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Dlatego też spółka ma określoną misję, a jej celem nie jest wyłącznie działania na rzecz zysku. Jest to renomowana i wyspecjalizowana w poszukiwania inwestorów firma, której skuteczność działania możemy zaobserwować na terenie Gminy Skarbimierz.
2. Z dniem sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ulicy Małujowickiej Gmina Brzeg od razu będzie otrzymywać podatek od nieruchomości w kwocie blisko 445 000 zł rocznie. Jakiekolwiek obiekty, które tam powstaną spowodują automatyczne znaczące zwiększenie tego podatku. Aktualnie Gmina nie otrzymuje żadnych podatków za ten teren.
3. Spółka „Invest Park”, w celu poprawy atrakcyjności tego terenu wybuduje halę produkcyjną za kwotę ok. 20 mln zł o powierzchni ok 5 000 m2 na potrzeby przyszłych inwestorów. Gmina Brzeg nie byłaby w stanie wydatkować takich środków, tym bardziej że nie jest to zadanie własne samorządu.
4. Warto zwrócić uwagę, że spółka „Invest Park” sprzedaje grunty wybranym podmiotom gospodarczym, które muszą uzyskać specjalną decyzję (zezwolenie) na działalność w strefie. Zgodnie z przepisami prawa nie każda działalność gospodarcza może być ulokowana w specjalnych strefach. Gmina Brzeg sprzedając teren dla potencjalnego inwestora jest zobowiązana do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, co może skutkować zakupem terenu przez inne podmioty, aniżeli te deklarujące chęć zakupu i działania na tym obszarze. Reasumując, sprzedaż dla „Invest Parku” jest zdecydowanie bardziej bezpieczna i wraz z przepisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który zakazuje na tym terenie lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych, stanowi gwarancję, że na tym terenie nie pojawi się inwestor, którego działalność byłaby społecznie nieakceptowalna (np. wysypisko śmieci, spalarnia śmieci itp.).
5. Przy sprzedaży gruntów leżących w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez Gminę Brzeg istnieje obowiązek zapłaty prowizji w wysokości 15% ceny uzyskanej ze sprzedaży gruntów, na rzecz spółki zarządzającej strefą. W przypadku zbycia Zielonki na rzecz spółki „Invest Park” prowizja nie jest pobierana.
6. Zrównany zostanie status własnościowy terenów znajdujących się w Gminie Brzeg i Gminie Skarbimierz, które to grunty należeć będą do spółki „Invest Park”. Warto dodać, że Gmina Skarbimierz przekazała swoje tereny nieodpłatnie, zaś Gmina Brzeg sprzedaje ten teren za kwotę 8 670 300,00 zł.
7. Dotychczas poniesione koszty zakupu i zagospodarowania Zielonki (koszt zakupu, odsetki od kredytu, karczowanie i wycinka drzew, projekty wod-kan i drogowe) wynoszą łącznie ok. 3 034 000 zł. Sprzedaż na rzecz spółki „Invest Park” spowoduje, że Gmina Brzeg zarobi na tej transakcji. W przypadku zbycia terenu przez Gminę Brzeg po uprzednim poniesieniu kosztów uzbrojenia tego terenu, zapłacie prowizji aby zwróciły się Gminie Brzeg wszelkie koszty, cena 1 m2 oscylowałaby wokół kwoty 57,00 zł netto. Cena ta nie byłaby konkurencyjna, chociażby względem terenów w Gminie Skarbimierz.
Na ostatniej sesji część radnych zaproponowała diametralnie inny pomysł zagospodarowania Zielonki, poprzez zmianę dla tego terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i przeznaczenia go na działki budowalne. Należy podkreślić, że w 2014r. teren Zielonki został zakupiony z przeznaczeniem na teren inwestycyjny, mający w przyszłości przynieść miejsca pracy mieszkańcom i wysokie podatki miastu. Dlatego też w 2015r. został przygotowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wykonana została dokumentacja na uzbrojenie terenu, a sam teren został wprowadzony do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Realizacja tego pomysłu oznaczałaby przekreślenie dotychczasowych działań, mających na celu ulokowanie w tym miejscu przedsiębiorstw i poniesienie dodatkowych kosztów (zmiana MPZP, środki na nową dokumentację projektową). Tym niemniej pomysł ten ma kilka poważnych wad. Pierwsza to liczba działek, która powstałaby na obszarze 54 ha (ok. 400-450 działek 10 arowych), które sprzedawałyby się przez kilkadziesiąt lat. Dla porównania przez ostatnich 10 lat Gmina Brzeg sprzedała 64 działki pod budownictwo jednorodzinne. Kolejną wadą tego pomysłu są koszty uzbrojenia terenu, których nie pokryją środki uzyskane ze sprzedaży działek. Przykład osiedla Tivoli o łącznej powierzchni 7,3 ha, gdzie wpływy ze sprzedaży działek wyniosły 6 714 431 zł, a koszty uzbrojenia 10 790 000 zł wskazują, że mimo wysokich cen zbycia działek budowlanych i tak miasto będzie musiało dołożyć ponad 4 mln zł. Jaki zatem byłby koszt uzbrojenia ponad 54 ha Zielonki pod potrzeby mieszkaniowe, jeśli uzbrojenie ponad 7,3 ha kosztowało Gminę Brzeg ponad 10 mln zł łatwo wyliczyć. Koszt ten oscyluje wokół astronomicznej kwoty 80 mln zł. Zatem każda z 10 arowych działek musiałaby kosztować między 177-200 tys. zł, aby pokryć koszty uzbrojenia terenu. Czy taka cena gwarantuje szybką ich sprzedaż? Także potencjalne wpływy z podatku od nieruchomości terenów mieszkaniowych (200-250 tys. zł rocznie), po okresie kiedy zostałyby zbyte wszystkie działki, byłyby znacząco niższe od wpływów jakie będzie otrzymywała Gmina Brzeg już od dnia ich sprzedaży na rzecz spółki Invest Park (445 000 zł rocznie). W przypadku powstania hal i innych obiektów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej podatek będzie kilkukrotnie wyższy. Warto także nadmienić, że w pobliżu Zielonki znajdują się tereny Agencji Mienia Wojskowego, dla których Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakłada funkcję mieszkaniową (14 ha). Wydaje się zatem, że wybór „Invest Parku” to optymalne rozwiązanie dla Gminy Brzeg. Takie stanowisko podzieliła zdecydowana większość radnych (13 głosów za, przy 8 wstrzymujących).

Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy

Posted By Oskar Michalak On In Kalendarium wydarzeń | No Comments

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję najpiękniejszego z brzeskich jarmarków! 

BRZESKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Rynek Miejski w Brzegu
(piątek-niedziela) 20-22.12.2019

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka.

Stoiska handlowe czynne będą od godz. 10:00 do 18:00. 


To kolejna edycja brzeskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego! Stoiska kupieckie i domki handlowe rozstawione będą na terenie Rynku Miejskiego w Brzegu. Klienci będą mogli kupować produkty sprzedawców w dn. 20-22.12.2019 w godz. 10:00-18:00. W asortymencie znaleźć będzie można wiele przydatnych artykułów, niezbędnych w święta, takich jak np. stroiki, wędliny, pieczywo, przyprawy i wiele innych. Nie zabraknie miejsca na rękodzieło artystyczne, zabawki i wiele innych produktów.

Oprócz części handlowej zaplanowano także występy artystyczne, które zrealizowane zostaną w PIĄTEK (20.12.2019). Sceniczne koncerty to przede wszystkim wspólne kolędowanie, koncerty lokalnych artystów i zaproszonych gości.

PIĄTEK 20.12.2019 r. – START O GODZ. 15:30
Scena Plenerowa na terenie Jarmarku w Rynku
Na scenie wystąpią: 

Serdecznie zapraszamy!!!