Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Szczęsliwe dzieciństwo drogą do sukcesu

Finał realizowanego przez brzeski magistrat projektu „Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu” odbył się 29 maja br. w Brzeskim Centrum Kultury. Na uroczystości obecni byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorki brzeskich przedszkoli oraz rodzice dzieci biorących udział w w/w. projekcie. Zebrani obejrzeli m.in. występy artystyczne przedszkolaków. Wiceburmistrz Brzegu Stanisław Kowalczyk wręczył dzieciom okolicznościowe dyplomy za udział w projekcie. Po części oficjalnej, w holu BCK na zebranych czekał poczęstunek, można było tam również podziwiać prace plastyczne przedszkolaków wykonane podczas zajęć realizowanych w ramach projektu.

„Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu” to projekt realizowany przez Gminę Miasto Brzeg. Zajęcia dla dzieci odbywały się w przedszkolach nr 5, 7, 10. Przedsięwzięcie trwało od września ub. roku. Kończy się w czerwcu br. W jego ramach dzieci korzystały z cyklicznych zajęć tematycznych: „Mały Poliglota” (nauka języka angielskiego), „Mały Przedsiębiorca” (elementy przedsiębiorczości) i „Mały Twórca” (zajęcia plastyczne i muzyczne). Koszt realizacji tego projektu wyniósł 150 tysięcy złotych, z czego aż 147.750 złotych pochodziło z pomocy unijnej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Obecnie brzeski magistrat przygotowuje wniosek dotyczący kontynuowania tego projektu.

UWAGA!
Przedłużony termin naboru do projektu:
SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO DROGĄ DO SUKCESU

Drodzy Rodzice!

Realizacja projektu pn.: „Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki już się rozpoczęła.
Projekt obejmuje zajęcia dla dzieci, zamieszkałych na terenie Brzegu, w wieku 3-5 lat, objętych i nie objętych edukacją przedszkolną oraz dzieci 6-letnich.

Zajęcia są realizowane w trzech blokach tematycznych: „Mali Poligloci”, „Mali Przedsiębiorcy” i „Mali Twórcy”.
Spotkania, w grupach 25-osobowych, organizowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00 – 18.00 , w okresie od października 2008r. do maja 2009 r., w trzech brzeskich placówkach:

  • Przedszkolu Publicznym nr 5 , ul. Boh. Monte Cassino 1, tel. 077/ 40 45 800,
  • Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym, ul. Gaj 1, tel. 077/ 40 45 760,
  • Przedszkolu Publicznym nr 10, ul. Ks. Makarskiego 5, 077/ 40 46 325.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną cykliczne spotkania dla rodziców „Świadomy rodzic”, dotyczące doradztwa pedagogicznego.

Nabór dzieci do projektu zostaje przedłużony do dnia 10 października 2008r. i jest prowadzony w przedszkolach realizujących projekt.
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Krystyna Rosół w Biurze Oświaty, Kultury i Sportu, mieszczącym się w pokoju nr 14 A Urzędu Miasta
w Brzegu, ul. Robotnicza 12 , tel. 077/416 99 53 oraz asystenci projektu w przedszkolach objętych projektem.

Burmistrz Miasta
Wojciech Huczyński


 

Gmina Miasto Brzeg w dniu 29 sierpnia 2008 r. zawarła umowę nr POKL.09.01.01-16-005/08-00 o dofinansowanie projektu „Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie trzech przedszkoli w Gminie Miasto Brzeg w zwiększeniu uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez wydłużenie pracy przedszkoli, dodatkowy nabór dzieci oraz zatrudnienie wykwalifikowanego personelu. Projekt obejmuje zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat, objętych i nie objętych edukacją przedszkolną oraz dzieci 6-letnich. Będą one realizowane w trzech blokach tematycznych: „Mali Poligloci”, „Mali Przedsiębiorcy” i „Mali Twórcy”.

Spotkania, w grupach 25-osobowych, organizowane będą od poniedziałku do czwartku w godz. 15:00 – 18:00 , w okresie od 1 października 2008r. do 30 maja 2009 r., w trzech brzeskich placówkach:

  • Przedszkolu Publicznym nr 5 , ul. Boh. Monte Cassino 1, tel. 077/ 40 45 800,
  • Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym, ul. Gaj 1, tel. 077/ 40 45 760,
  • Przedszkolu Publicznym nr 10, ul. Ks. Makarskiego 5, 077/ 40 46 325.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także cykliczne spotkania dla rodziców „Świadomy rodzic”, dotyczące doradztwa pedagogicznego. Nabór dzieci do projektu odbywa się w przedszkolach realizujących projekt w terminie do 29 września 2008 roku. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Krystyna Rosół w Biurze Oświaty, Kultury i Sportu, mieszczącym się w pokoju nr 14 A Urzędu Miasta w Brzegu,
ul. Robotnicza 12, tel. 077/416 99 53 oraz asystenci projektu w przedszkolach objętych projektem.

Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.
Gmina Miasto Brzeg w dniu 29 sierpnia 2008 r. zawarła umowę nr POKL.09.01.01-16-005/08-00 o dofinansowanie projektu
Gmina Miasto Brzeg w dniu 29 sierpnia 2008 r. zawarła umowę nr POKL.09.01.01-16-005/08-00 o dofinansowanie projektu