Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 września, 2021 Tytuł artykułu

Zaproszenie do prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Treść artykułu

Prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 r.

Uprzejmie informuję, iż trwają prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 r.. Projekt przygotowywany jest na bazie w szczególności :

Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, przyjętego uchwałą Nr XXII/264/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 listopada 2020 r. (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_616-616)
Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą NR XVI/145/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r., gdzie w ramach projektu „Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg” opracowane zostały standardy współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3288
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2023, przyjętego uchwałą nr XXVI/287/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 10 listopada 2016 r.
https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3477
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na rok 2021, przyjętego uchwałą nr XXII/286/20 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia z dnia 17 grudnia 2020 r.
https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_376
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022, przyjętej uchwałą nr XX/194/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r.
https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_376
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjętego uchwałą nr IV/32/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r.
https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4053
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Brzeg na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą nr XIII/142/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r.
https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4340

W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących wzajemnej współpracy na rok 2022 w formie pisemnej do dnia 01.10.2021 br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl.

z poważaniem
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Sylwia Jankowska
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
Urząd Miasta w Brzegu
Ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
tel. 77 416 99 81

Nie zapomnij udostępnić: