Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 września, 2021 Tytuł artykułu

Zadania publiczne dostępne dla wszystkich!

Treść artykułu

Od dnia 06 września 2021 r. wszystkie realizowane zadania publiczne wyłonione m.in. w drodze otwartych konkursów ofert lub w formie ofert pozakonkursowych w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są finansowane z udziałem środków publicznych, powinny być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym w szczególności  dąży się do zapewnienia dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji w załączonym Poradniku.

Materiały (1)

Poradnik Dostępność
Format: docx Data publikacji: 2021-09-16 12:17:02
Nie zapomnij udostępnić: