Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Program Aktywni Obywatele

Treść artykułu

Program Aktywni Obywatele

Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji  i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

1.Ochrona praw człowieka

2.Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu

3.Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym

4.Wsparcie rozwoju sektora społecznego

 

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele

– Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje:

https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Nie zapomnij udostępnić: