Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Konkurs ofert na realizację Programu pn.: „Od Zależności ku Samodzielności”

Treść artykułu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej:

na podstawie ustawy o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert, na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej , w Biuletynie Informacji Publicznej, na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu  pn.:  „Od Zależności ku Samodzielności”

Ministerstwo zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3  tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, do składania wniosków o wsparcie finansowe w ramach powyższego projektu.

Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2021 r.

Szczegółowe  informacje w załączniku (scan projektu)

Nie zapomnij udostępnić: