- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Badanie aktualnych potrzeb szkoleniowych mieszkańców województwa opolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły:

 

Szanowni Państwo,

Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi, od zawsze stanowiła dla nas oś priorytetową.

W dzisiejszym, trudnym czasie, nie możemy sobie pozwolić na utratę wypracowanego przez lata potencjału.

 

Zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie aktualnych potrzeb szkoleniowych mieszkańców województwa opolskiego.

Celem ankiety jest zbadanie oczekiwań mieszkańców województwa opolskiego, w tym członków organizacji pozarządowych, w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji i nabycia nowych kompetencji.

W związku z przygotowywanymi projektami, prosimy o uzupełnienia i odesłanie kwestionariusza do dnia 4 grudnia 2020 r. Całość procesu jest bardzo intuicyjna i zostaje przeprowadzana drogą elektroniczną.

 

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji dotyczącej przeprowadzanego przez Samorząd Województwa Opolskiego badania wśród członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Ankietę potrzeb NGO znajdą Państwo pod adresem: https://forms.gle/7kfpN7WDfpMNvSH57

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego