Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 października, 2020 Tytuł artykułu

Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Treść artykułu

Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do udziału w konkursie
o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. Pokonamy bariery (nr 1/2020).

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące:

  1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od 12 października 2020 r.  do  6 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.

Serdecznie prosimy o poinformowanie organizacji pozarządowych, w tym fundacji
i stowarzyszeń oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na  Państwa terenie o możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 

 

 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres zadania_zlecane@pfron.org.pl

Nie zapomnij udostępnić: