- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r.

Uprzejmie informuję, iż trwają prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r.. Projekt przygotowywany jest na bazie w szczególności :

https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_284-284,

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3288

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3477

https://biparchiwum.brzeg.pl/zalaczniki/4386/XV-172-19_04-12-2019_09-49-11.pdf

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3767

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=1343

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4053

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4340

W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących współpracy na rok 2021.

Wszystkie propozycje, opinie i sugestie należy składać w formie pisemnej do 23.10.2020 br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl.

Pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych Sylwia Jankowska 77 416 99 81