Procedury i wytyczne dla organizacji pozarządowych w dobie koronawirusa

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491), realizacja części działań zaplanowanych i tych w trakcie realizacji stała się niemożliwa do wykonania, z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożliwiającą wykonanie tych zadań jest … Czytaj dalej Procedury i wytyczne dla organizacji pozarządowych w dobie koronawirusa