- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Procedury i wytyczne dla organizacji pozarządowych w dobie koronawirusa

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491), realizacja części działań zaplanowanych i tych w trakcie realizacji stała się niemożliwa do wykonania, z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożliwiającą wykonanie tych zadań jest epidemia i związane z nią ograniczenia m.in. w zakresie możliwości organizowania imprez, spotkań itp. przedsięwzięć,  a od dnia 25 marca 2020 r. zaostrzone zostały przepisy dotyczące przemieszczania się. W związku z powyższym proponuje się następujące regulacje, celem poprawy funkcjonowania organizacji zgodnie z przepisami prawa w załączniku.