Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 września, 2019 Tytuł artykułu

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Treść artykułu

Ogłoszenie

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 683/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 09 września 2019 r.

 

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Opinie należy składać w terminie do 23 września 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: ngo@brzeg.pl.

 

                                                                                   Zastępca Burmistrza Brzegu

                                                                                      (-) Tomasz Witkowski

Projekt uchwały w załączeniu.

Nie zapomnij udostępnić: