Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 lipca, 2019 Tytuł artykułu

konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Treść artykułu

 Ogłoszenie

 

 Zgodnie z zarządzeniem nr 608/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 31 lipca 2019 roku

 Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeg. Opinie należy składać w terminie do 14 sierpnia 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ngo@brzeg.pl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (-) Burmistrz Brzegu

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: