Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 lutego, 2019 Tytuł artykułu

oferta w trybie uproszczonym w zakresie kultury

Treść artykułu

Ogłoszenie
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie kultury. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl w terminie do dnia 22 lutego 2019 r.

Zastępca Burmistrza Brzegu

Tomasz Witkowski

Nie zapomnij udostępnić: