Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 stycznia, 2019 Tytuł artykułu

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg.

Treść artykułu

 

 

 

Ogłoszenie

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 147/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg.

Opinie należy składać w terminie do 30 stycznia 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@brzeg.pl

 

Nie zapomnij udostępnić: