Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 stycznia, 2019 Tytuł artykułu

Realizacja całorocznych działań w ramach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Treść artykułu

OTWARTY KONKURS OFERT
w ramach ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień, w ramach przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym  pn.:

          Zadanie nr 1:

„Działalność na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno- rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Brzeg”.

          Zadanie nr 2:

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Brzeg poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem realizacji  działań profilaktycznych w zakresie uzależnień”.

Szczegóły w załączeniu

 

Nie zapomnij udostępnić: