- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Informacja o wyborze członków Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu

Zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/192/2016 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz.1162), Burmistrz Brzegu ogłasza informację o wyborze członków Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz składzie tej Rady.

Osoby wybrane do Miejskiej Rady Seniorów:

  1. Przedstawiciele osób starszych:
  1. Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych: