Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 lutego, 2018 Tytuł artykułu

Konsultacje z NGO projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Treść artykułu

Brzeg, 8 lutego 2018 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2906/2018 Burmistrza Brzegu z 8 lutego 2018 roku
Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków zajętych na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie należy składać w terminie do 22 lutego 2018 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl

Nie zapomnij udostępnić: