Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 sierpnia, 2015 Tytuł artykułu

Konkurs dla NGO – Sensotwórcy

Treść artykułu

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
zapraszają osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w konkursie autobiograficznym „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja”

Na autorów trzech najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody!
Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma symboliczny podarunek.
Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali Regionalnej w listopadzie 2015 roku, która będzie miała charakter andrzejkowy.
Dodatkowo z autorami trzech najlepszych prac zostaną przeprowadzone reportaże i wyemitowane przez Radio Opole.

Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CELE KONKURSU:
Ideą konkursu jest promowanie aktywności i pozytywnych postaw w życiu społecznym oraz zawodowym osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych.
Celem konkursu jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do opisania swoich przeżyć związanych
z doświadczaniem niepełnosprawności i aktywnością własną, która nadała sens ich życiu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkująca teren województwa opolskiego.
Tematem pracy powinna być szeroko rozumiana aktywność (artystyczna, kulturalna, społeczna, zawodowa), która nadał sens życiu osobie z niepełnosprawnością.

Pracę konkursową (wraz z niezbędnymi załącznikami) należy przesłać z dopiskiem:
Konkurs autobiograficzny pt. „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja”
drogą pocztową na adres:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole
lub drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl, w tytule prosimy wpisać dopisek „Konkurs”. Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu (w załączeniu).

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych (wraz z niezbędnymi załącznikami)
do dnia 25 września 2015 roku.

OSOBY DO KONTAKTU:
Dorota Piechowicz-Witoń, d.piechowicz@ocwip.pl

WSPÓŁORGANIZATOR:
Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

PATRIONAT MEDIALNY:
Nowa Trybuna Opolska
Radio Opole
Radio DOXA
TVP OPOLE

ORGANIZATOR:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, www.ocwip.pl

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy uczestnika/ uczestniczki konkursu
Oświadczenie uczestnika / uczestniczki konkursu
 

Nie zapomnij udostępnić: