Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 września, 2016 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu podejmie rokowania w sprawie pałacyku przy Jana Pawła II

Treść artykułu

Jest szansa, że niszczejący od ponad 20 lat zabytkowy może stać się własnością Gminy Brzeg. Burmistrz Brzegu dostał od radnych miejskich zgodę na podjęcie działań w tej sprawie.

Chodzi o nabycie pałacyku od prywatnych właścicieli. Zgodę na takie rozwiązanie dała Rada Miejska podejmując stosowną uchwałę na ostatniej sesji (23 września 2016 r.). Zezwala ona Burmistrzowi Jerzemu Wrębiakowi na podjęcie rokowań w sprawie zakupu pałacyku i tym samym negocjowania ceny budynku.

– Sprawa nie jest przesądzona – podkreśla Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak – ponieważ obiekt jest własnością prywatną. Uchwała podjęta przez radnych daje mi możliwość działania w tej sprawie. Wydaje się, że nadrzędnym celem jest podjęcie próby uratowania jednego z najpiękniejszych zabytkowych obiektów w mieście przez dalszą dewastacją. Taka też była moja argumentacja, kiedy zaproponowałem radnym podjęcie uchwały. Wszyscy obawiamy się o dalsze losy budynku, który poprzez postępującą dewastację może podzielić losy innego obiektu – pałacyku przy ulicy Chrobrego. Być może uda się temu zapobiec, właśnie poprzez nabycie budynku na majątek gminy, a następnie podjęcie działań zabezpieczających. Z pewnością koszty będą znaczne. Uważam jednak, iż jest to odpowiedni moment na podjęcie skutecznego działania.

Zdaniem Burmistrza, bardzo ważnym jest ochrona dziedzictwa i dóbr kultury.

– Dając przykład w działaniu mam nadzieję, że uda się ochronić ten budynek przed całkowitym zniszczeniem. Obiekt posiada piękną i bogatą historię – dodaje Jerzy Wrębiak.

Nie zapomnij udostępnić: