Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 września, 2016 Tytuł artykułu

Sprawdzamy, jakie miejsca są przyjazne dla rowerzystów

Treść artykułu

Przedstawiciele społeczności rowerowej, Rady Miejskiej Brzegu oraz urzędnicy miejscy wraz z z-cą Burmistrza Brzegu – Bartłomiejem Kostrzewą uczestniczyli wspólnie z przedstawicielami Rowerowego Audytu w „rowerowej” wizytacji miasta.

Celem przejazdu było wskazanie miejsc na głównych ciągach komunikacyjnych miasta, w których rowerzyści napotykają na problemy komunikacyjne oraz tych, które w przyszłości trzeba będzie zmienić właśnie pod kątem dostosowania ich dostępności dla miłośników dwóch kółek.

Wizytacja to element tzw. bay-padu, czyli tworzonego programu certyfikacji mającego na celu opracowanie koncepcji rozwoju naszego miasta z uwzględnieniem potrzeb rowerzystów. Procedurę, na zlecenie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, realizują audytorzy polityki rowerowej, profesjonalnie zajmujący się diagnozowaniem potrzeb i możliwości rozwoju komunikacji rowerowego danego terenu oraz wskazujący kierunki zmian dla danych jednostek administracji w zakresie polityki rowerowej.

Spostrzeżenia audytorów i uczestników grupy ewaluacyjnej zostały omówione na spotkaniu, które miało miejsce w małej Sali Stropowej ratusza. Uczestniczył w nim Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przedstawił własne uwagi na temat kształtowania polityki rowerowej w mieście.

Nie zapomnij udostępnić: