Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 lipca, 2016 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg włączy się w program zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podpisał list intencyjny w sprawie włączenia Gminy Brzeg w działania prozdrowotne, skierowane na profilaktykę dla mieszkańców. Partnerami przedsięwzięcia są: Brzeskie Centrum Medyczne i Firma Trans-Medyk Ratownictwo Piotr Majchrzyk oraz Gmina Brzeg.

Jest to działanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020-Oś priorytetowa VIII, Integracja Społeczna-w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców. Zadanie będzie polegać na bezpłatnym badaniu dzieci i osób wykluczonych społecznie pod kątem chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, nadwaga, otyłość itp.).

Programem mają być objęte dzieci w wieku 6-18 lat oraz dorośli pomiędzy 45 a 65 rokiem życia. Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadba o koordynację projektu na terenie Gminy Brzeg, dotarcie do młodzieży szkolnej oraz  osób społecznie wykluczonych.

Gmina Brzeg nie poniesie żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu.

Nie zapomnij udostępnić: