Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 stycznia, 2015 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych

Treść artykułu

Zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) rozpoczęto nabór członków do Komisji Konkursowych otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Brzegu na rok 2015

Brzeg, 20 stycznia 2015 r.
 

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) rozpoczęto nabór członków do Komisji Konkursowych otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Brzegu na rok 2015:

  • dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg – na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, imprez kulturalnych, koncertów i festiwali,
  • dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg – na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictw, nagrań, płyt, singli i innych form promocji Gminy poprzez popularyzację kultury i sztuki,
  • dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg – na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji edukacji i szkolenia wolontariuszy,
  • dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg – na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg – na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki,
  • dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg – na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień.

Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt. 2d w/w ustawy, w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy biorące udział w konkursie.
Kandydatury należy składać w formie pisemnej (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia) do dnia 29 stycznia 2015r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 lub drogą mailową – na adres ngo@brzeg.pl

 

Burmistrz Brzegu
(-) Jerzy Wrębiak
 

Nie zapomnij udostępnić: