- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Miasto Zdrowia. Pionierski projekt firmy Comarch jest realizowany w Brzegu!

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz przedstawiciel znanej polskiej firmy informatycznej Comarch S.A.-Andrzej Rybicki, podpisali umowę o współpracy w ramach projektu Miasto Zdrowia. To pilotażowe w kraju rozwiązanie umożliwia testowanie w naszym mieście programu zdalnej opieki medycznej dla osób chorych i potrzebujących pomocy.

Brzeg jest pierwszym miastem w regionie i drugim ośrodkiem w kraju (równolegle podpisana została umowa w Suwałkach), gdzie Comarch rozpoczyna testowanie urządzeń służących do teleopieki za pomocą środków łączności informatycznej.

Jak informuje firma Comarch, projekt „Miasto Zdrowia” jest realizowany przez firmę w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości 8.385.401,60 zł do projektu o łącznej wartości 20.963.504,00 zł.

Głównym założeniem projektu jest objęcie mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną od momentu narodzin, przez całe życie, a równolegle – kształtowanie przestrzeni usług opieki dostępnych w mieście. Projekt obejmuje wytworzenie i dostarczenie środowisku lekarskiemu, osobom administrującym systemem opieki zdrowotnej oraz pacjentom innowacyjnego zestawu narzędzi, pozwalających na wyeliminowanie niektórych z istniejących problemów publicznej służby zdrowia. Celem nie jest tworzenie alternatywnych do niego rozwiązań, ale stworzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić i wspomóc funkcjonowanie poszczególnych uczestników systemu opieki zdrowotnej.

W ramach pilotażu w Brzegu zostanie dostarczone oprogramowanie i urządzenia klasy medical-hub, realizujące pomost komunikacyjny pomiędzy urządzeniami medycznymi w domu Pacjenta, a systemem opieki telemedycznej wraz z Przyciskiem Życia, umożliwiającym wezwanie pomocy. Wymienione narzędzia razem umożliwią realizację teleopieki, zdalnych konsultacji oraz monitoringu stanu zdrowia nad osobami w wieku starszym, niesamodzielnymi i/lub obłożnie chorymi.

Usługa Zdalnej Opieki obejmuje:

·         Możliwość realizacji diagnostyki w warunkach domowych przy wykorzystaniu wybranych urządzeń diagnostycznych

·         Wykonywanie i przesyłanie badań  o wartości diagnostycznej do Centrum Telemedycznego

·         Stały dostęp w trybie wideokonferencji lub telekonferencji do specjalisty

·         Możliwość zdalnego kontaktu z osobą pozostającą pod opieką

·         Przypominanie o zażyciu leków i innych zaleceniach

W ramach umowy Comarch udostępnia usługę Zdalnej Opieki wraz z oprogramowaniem, zapewniając wsparcie w okresie świadczenia usług, przetwarza również dane mieszkańców oraz przygotowuje i udostępnia w formie raportu analizę danych zebranych podczas realizacji projektu. Miasto zapewnia zaś personel w celu demonstracyjnego uruchomienia usługi Zdalnej Opieki dla wybranej grupy  mieszkańców.

Realizacja projektu trwać będzie do końca grudnia 2016 roku, natomiast pilotażowe wykorzystanie dostarczonych produktów będzie w okresie od września do listopada 2016 roku.

Oprac: UM, materiały firmy Comarch S.A.