Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 maja, 2016 Tytuł artykułu

Muzeum Kresów w Brzegu. Konferencja promująca ideę utworzenia historycznej placówki w naszym mieście

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak nie ustaje w działaniach zmierzających do realizacji idei utworzenia w naszym mieście Muzeum Historii i Tradycji Kresów Wschodnich. Dnia 24 maja 2016 roku w miejscu, gdzie ma powstać muzeum-budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego-zgromadzili się przedstawiciele środowisk kresowych, władz i radnych województwa, a także parlamentarzyści opolscy i dziennikarze. Poza Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem w konferencji uczestniczyli posłowie Bartłomiej Stawiarski oraz Paweł Grabowski. Gościem specjalnym był profesor Stanisław Nicieja , rektor Uniwersytetu Opolskiego. Gospodarz obiektu-Burmistrz Jerzy Wrębiak zaprosił także autora koncepcji przestrzennej muzeum-projektanta Mirosława Nizo. Artysta ten znany jest w kraju i  za granicą chociażby z takich prac, jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Żydów Polskich.

Burmistrz Jerzy Wrębiak wspólnie z Mirosławem Nizo przedstawili zebranym koncepcję przekształcenia budynku Gimnazjum Piastowskiego w muzeum, a także zagospodarowania terenu. Burmistrz zapoznał zebranych z już podjętymi przez siebie działaniami zmierzającymi do uzyskania poparcia dla realizacji pomysłu utworzenia placówki w Brzegu. Przedstawił także relację ze spotkania z wiceministrem kultury Jarosławem Selinem. Poinformował również o poparciu, jakie już otrzymał od wielu instytucji i organizacji zaangażowanych w kształtowanie świadomości historycznej i tradycji kresowej w Polsce.

Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele organizacji kresowych, w tym m.in. Alicja Zbyryt, Jarosław Iwanyszczuk. Słowo do zebranych wygłosił profesor Nicieja, podkreślając, że od wielu lat obserwuje wiele inicjatyw stworzenia miejsca pamięci poświęconego kresom. Dodał, że nigdzie nie było tyle determinacji, ile w Brzegu i ma nadzieję, że tym razem Burmistrzowi uda się rozpocząć realizację projektu.

Goście Burmistrza Brzegu mieli okazję także zwiedzić budynek gimnazjum. W sposób szczególny Jerzy Wrębiak dziękował Wiceministrowi Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu oraz Mateuszowi Magdziarzowi, dyrektorowi ośrodka TVP w Opolu, za pomoc w promocji i wsparcie idei muzeum.

Konferencja przyciągnęła także przedstawicieli mediów, które od samego początku relacjonują pomysł Burmistrza Brzegu dotyczący zagospodarowania budynku Gimnazjum Ilustre i utworzenia w nim muzeum kresów.

Przypomnijmy, że jako pierwszy inicjatywę utworzenia Muzeum Historii i Tradycji Kresów Wschodnich w danym budynku piastowskiego Gimnazjum Ilustre (obiekt po dawnej szkole policyjnej w Brzegu) wysunął Jerzy Wrębiak. Szybko inicjatywa ta zyskała poparcie wielu znakomitych nazwisk w kraju, w tym osób bezpośrednio związanych z tradycją kresową. Inicjatywę poparły organizacje kresowe, kombatanckie.

Budynek dawnego gimnazjum od 2006 roku jest własnością miasta. Wcześniej do 2004 roku mieściła się z nim szkoła policyjna, działająca od 1972 roku. W dobudowanych do tego gmachu obiektach (w roku 1982) działa Zarząd Nieruchomości Miejskich, a w przyszłości planowane jest tam przeniesienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to budynki sąsiadujące z gmachem gimnazjum.

Nie zapomnij udostępnić: