Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 kwietnia, 2016 Tytuł artykułu

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

Treść artykułu

Dnia 22.04.2016r.  w Parku nad Odrą  w Brzegu oraz w pięknej scenerii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża , w których  uczestniczyło 5 drużyn z brzeskich szkół ponadgimnazjalnych LO I , LO II Brzeg, ZSB Brzeg, ZSZ nr 1 Brzeg, ZSE Brzeg  i z 3 gimnazjalnych  PG 2, PG 3 i PG 4.

Celem  Mistrzostw było wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

Pragnieniem organizatorów było również, aby Mistrzostwa stały się miejscem:

– praktycznego sprawdzenia i ujednolicenia standardów pierwszej pomocy, nauczanych na

  kursach PCK i lekcjach przysposobienia obronnego w szkołach ,

– monitorowania czy stosowane programy nauczania pierwszej pomocy są skuteczne,

– uzupełnienia formalnych kontaktów pomiędzy różnymi  strukturami  i jednostkami PCK.

Uczestnicy mieli do przejścia 4 bardzo realistycznie upozorowane stacje :

Stacja 1 :”Złe wieści”

Stacja 2 : ”Eksperymenty”

Stacja 3: ”Gimnastyka”

Stacja 4 : ”Fajerwerki”

oraz  Stacja 5  teoretyczna :TEST składający się z pytań dotyczących wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz międzynarodowego prawa humanitarnego i wiedzy o Ruchu.

                Każda z drużyn musiała odpowiednio rozpoznać obrażenia  m.in., uraz kręgosłupa, rany twarzy, oparzenia, atak astmy,  otarcia,  rozpoznać osobę nieprzytomną, bez zachowanych funkcji życiowych – i prawidłowo udzielić pomocy poszkodowanym. Ponadto oceniana była samoochrona ratownika, koordynacja pracy w zespole, umiejętność wezwania pogotowia.

                Sędzią głównym Mistrzostw był Roman Zięba – instruktor pierwszej pomocy PCK.             Wśród składu sędziowskiego znaleźli się: ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego FALCK           i Sekcji Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Lipki: Szymon Oparowski, Joanna Oparowska, Bartłomiej Sosnowski; z OSP Łosiów: Tomasz Zdebik i Grzegorz Szewczyk, pielęgniarki :Grażyna Krawców, Joanna Jacheć, pracownicy  Starostwa Powiatowego w Brzegu – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: Monika Oleszczuk,  Krzysztof Watras , Janina Podobińska z Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, Renata Myślińska z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta               w Brzegu,  Elżbieta Bujak z Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Brzegu  oraz Anna Łuciuk i Krzysztof Jachniewcz z brzeskiego PCK.

                W organizacji Mistrzostw od lat pomagają uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 3             w Brzegu którzy byli doskonałymi pozorantami.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu  w składzie: Dagmara Jakubowska, Emilia Gielczowska, Agata Frańczuk,  Maria Wierny, Patrycja Pogorzelska  opiekun Anna Sobutka.

II miejsce –  zajęła drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu w składzie: Emilia Staniek, Martyna Sinkowska, Natalia Kucharska, Kornel Izdebski, Paweł Górski – opiekun Zbigniew Wdowiuk.

III miejsce – zajęła drużyna z z II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu  w składzie : Sabina Wcisło , Anna Ziomek, Karolina Włodarczyk, Katarzyna Syrico, Damian Kulczycki – opiekun Paulina Czyżowicz.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu w składzie: Kacper Górski, Aleksandra Skowronek, Martyna Sopala, Bartłomiej Sobieraj, Sebastian Nawrocki – opiekun Barbara Pyrek

II miejsce – zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzeg w składzie: Agnieszka Onisk, Piotr Korycki, Piotr Zięba , Jakub Sroka, Aleksandra Łuczak- opiekun Wiesława Byczkowska .

III miejsce – zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu w składzie: Magdalena Szpetkowska, Daria Kaźmierczak, Szymon Sikoń, Bartosz Dąbkowski, Piotr Kuźmiński  –  opiekun Adam Tomków, Zofia Wiśniewska.

                Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu – Walerian Twardzik, kierownik biura OR PCK w Brzegu – Wioletta Wrębiak -Zięba, płk. Janusz Koronkiewicz  z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu wręczyli trzem najlepszym  drużynom w każdej kategorii  puchary i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu, Gminę Brzeg i Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Brzegu.  Wszystkie drużyny i instytucje zaangażowane w zorganizowanie Mistrzostw otrzymały pamiątkowe dyplomy  i podziękowania.

Organizatorzy zapewnili również  poczęstunek- kanapki,batony, napoje .

                Zwycięzcy a więc drużyna z  I Liceum Ogólnokształcącego  w Brzegu i drużyna                   z  Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu będą reprezentowały Brzeg na zawodach okręgowych    w Opolu które odbędą się 28.V.2016r.

Zawody bardzo podobały się startującym drużynom jak i organizatorom, którzy dziękują Starostwu Brzeskiemu, a szczególnie płk. Januszowi Koronkiewiczowi, Gminie Brzeg oraz panu dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Pawłowi Kozerskiemu za wsparcie  Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszyscy wyrazili chęć udziału za rok. A my mieszkańcy Brzegu możemy czuć się bezpieczniej wiedząc że wśród nas żyje młodzież, która w wielu sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia potrafi udzielić pierwszej pomocy.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: